תרשים מערכת
סולארית

דוד חשמל
שכיבה/תליה
ל"ירדן" מיגוון פתרונות התקנות, דודי חשמל שכיבה/תליה בהתאם לתכנון הפנימי של הבית:
התקנת פיגום
על גג רעפים
התקנה מפוצלת-
הדוד בחלל הגג הקולטים על הגג
התקנת צללית
נמוכה

על גג שטוח
דוד שמש שוכב
על גג רעפים
דודי שמש בנפחים וגדלים שונים / דודי חשמל בנפחים וגדלים שונים / מערכות סולאריות מרכזיות דודים עם מחליף חום סולארי / קולטים, צנרת סקדיול ללא תפר / קולטים, צנרת נחושת / כל סוגי ההתקנות דודים בציפוי אמאייל ואפוקסי.
התקנת דוד שמש
על גג שטוח