דודים

מעטפת פח מגולוון צבוע בתנור
בידוד פוליאוריטן
פנים הדוד-ציפוי אמאיל או אפוקסי
אוגן הדוד+גוף החימום
צנרת סקדיול
אנודה
דוד שמש תליה/שכיבה
בנפחים שונים בציפוי אמאיל
או אפוקסי
דוד שמש שוכב בנפחים שונים בציפוי אמאיל או אפוקסי
מחליף חום מע’ סולרית סגורה מתחמם בתוך הבית דרך הקולטים בגג בנפחים שונים בציפוי אמאיל או אפוקסי
דוד שמש עומד בנפחים שונים
בציפוי אמאיל או אפוקסי